Search

Undersøkelse og diagnose

Klinisk undersøkelse innebærer at legen vurderer pasientens almenntilstand, symptomer, undersøker pasienten og kartlegger andre sykdommer og informasjon som er av betydning for endelig vurdering.

Blodprøver er vanligvis helt normale ved tidlig stadium. Ved utbredt sykdom kan flere blodprøver være unormale.

 

CT av nyrer/magen er vanligvis den første undersøkelsen som gjøres ved mistanke om nyrekreft. CT vil gi opplysninger om svulstens utseende og omfang. Ved påvist nyrekreft tas det vanligvis også CT av lungene og eventuelt andre undersøkelser som MR.

Vevsprøve (biopsi) tas noen ganger før operasjon, dette gjøres under veiledning med ultralyd eller CT.