Search

​Medikamentell behandling

De seneste årene har medikamentell behandling av nyrekreft med spredning endret seg drastisk, og det forskes mye på nye medisiner. Nye medikamenter, såkalt målrettet behandling, med angiogenesehemmende legemidler er tilgjengelig for pasienter.

De seneste årene har medikamentell behandling av nyrekreft med spredning endret seg betydelig, og det forskes mye på nye medisiner. Nye medikamenter, såkalt målrettet behandling, med tyrosinkinasehemmere og immunterapi er tilgjengelig for pasienter enten som selvstendig behandling eller i kombinasjon.

Tyrosinkinasehemmere

Dannelse av nye og unormale blodårer spiller en viktig rolle i vekst og spredning av nyrekreft. Dette skjer på grunn av endringer i signalveiene i tumorcellene, i såkalte tyrosinkinase signalveier. Man bruker derfor tyrosinkinasehemmere til å stoppe disse unormale signalene og dermed stoppe vekst og videre spredning av svulsten.

Mest brukte tyrosinkinasehemmere heter Sunitinib (Sutent), Pazopanib (Votrient), Cabozantinib (Cabometyx), Axitinib (Inlyta) og Lenvatinib (Lenvima). Disse medikamentene er i tablettform.

Behandling med tyrosinkinasehemmere gir ofte en del bivirkninger og de fleste pasienter trenger lavere dose av behandling eller behandlingspauser. Når bivirkningene har bedret seg kan man ofte starte med behandling på nytt. Det er viktig å informere lege eller sykepleier dersom man opplever plagsomme bivirkninger.

De mest vanlige bivirkningene er:

Immunterapi

Immunterapi (kreftforeningen.no) er også blitt standardbehandling mot nyrekreft. Den brukes enten som selvstendig behandling, i kombinasjon med tyrosinkinasehemmere eller som kombinasjon av to forskjellige typer immunterapi.

Immunterapi påvirker vårt eget immunforsvars evne til å gjenkjenne tumorcellene. Den gjør det lettere for immunforsvaret å utrydde tumorceller.

Immunterapi er intravenøs behandling som gis på sykehus. Vanlige typer immunterapi som brukes kalles Nivolumab (Opidivo), Pembrolizumab (Keytruda) og Ipilimumab (Yervoy). Ipilimumab brukes kun i kombinasjon med Nivolumab.

Immunterapi tåles vanligvis bra, men dersom man får bivirkninger kan disse være alvorlige. Det er derfor veldig viktig å informere lege eller sykepleier dersom man opplever plagsomme bivirkninger. Ved alvorlige bivirkninger av immunterapi må behandling i fleste tilfeller avsluttes.

Kombinasjonsbehandling

Inntil nylig har man brukt tyrosinkinasehemmere som selvstendig behandling. De siste årene har flere studier vist at kombinasjonsbehandling med tyrosinkinasehemmere og immunterapi kan gi bedre effekt enn behandling med trosynkinasehemmere alene. I enkelte tilfeller vil man allikevel fortsatt foretrekke å gi kun behandling med tyrosinkinasehemmere.

Kombinasjoner som er aktuelle for bruk er for eksempel Axitinib og Pembrolizumab, Lenvatinib og Pembrolizumab, Cabozantinib og Nivolumab, eller kombinasjon av to immunbehandlinger Ipilimumab og Nivolumab.

Kombinasjonsbehandling har vanligvis mer bivirkninger enn behandling med kun ett medikament.

Rekkefølge av behandling

Som regel vil første behandling være kombinasjonsbehandling. Etter det bruker man vanligvis tyrosinkinasehemmere som selvstendig behandling. Optimal behandlingsrekkefølge kan variere, og man bør diskutere med legen og finne en løsning som passer best for den enkelte. Kirurgisk behandling kan også være aktuell under behandlingsforløpet.

Utvikling i medikamentell behandling de siste 10 årene har forbedret prognosen og overlevelse av pasienter med nyrekreft med spredning betydelig. Det er imidlertid stor individuell variasjon slikt at det ikke er alltid enkelt å svare på spørsmål om prognosen.

Cellegift

Cellegift har i de fleste tilfeller lite eller ingen effekt på nyrekreft med spredning. Det er noen enkelte, meget sjeldne undergrupper av nyrekreft som påvirkes av cellegiftbehandling.

Viktig å vite om sepsis (blodforgiftning)

Kreftpasienter er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, særlig ved cellegiftbehandling. Sepsis er en alvorlig infeksjon som kan gjøre pasienter svært syke. Det er derfor viktig å kjenne symptomene på sepsis og vite hva man skal gjøre.

Strålebehandling

Strålebehandling er ikke standardbehandling for de aller fleste nyrekreftpasienter. Strålebehandling kan allikevel gis i enkelttilfeller hvor spredning er begrenset og da hovedsakelig som alternativ for operasjon. Stråling kan også brukes for å lindre smertefull spredning til skjelett, eller for behandling av spredning til hjernen.