Search

Forekomst

I Norge ble det registrert 937 nye tilfeller av nyrekreft i 2022, hvorav 627 hos menn og 310 hos kvinner. Nyrekreft forekommer oftest i aldersgruppen 60–80 år.

Fra 1953 til 2015 er det registrert en gradvis økende forekomst av nyrekreft i Norge, spesielt blandt menn. Økningen anses å være reell selv om man korrigerer for økt bruk av CT og ultralyd.