Search

Nyrekreft

Nyrekreft er en ondartet svulst som oppstår i selve nyrevevet. Kreften utgår fra filtrerende kjertelceller, samlerørceller og overflatevevet i nyrekanalene (epiteliale tubuli). Nesten all nyrekreft er karsinomer (RCC – renal cell carcinoma). Nyrekarsinomer deles inn i klarcellet (ccRCC) og ikke-klarcellet (nccRCC). Klarcellet nyrekarsinom utgjør cirka 85% av tilfellene. De histologiske undergruppene av ikke-klarcellet karsinom er kromofob og papillær nyrekreft, ofte med en andel av maligne mesenkymale celler.