Search

Symptomer ved nyrekreft

Symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft.

Blod i urinen

Kan ses som rosa, rød eller kaffefarget urin. Noen ganger er blødningen mikroskopisk og dermed ikke synlig. 50 prosent av dem som blir diagnostisert med nyrekreft har blod i urinen. Blødning fra svulsten, som er årsak til blod i urinen, kan komme og gå. En vanlig urinprøve brukes til å påvise blod i urinen.

Smerter

Nyrekreft utvikler seg vanligvis langsomt og gir sjelden symptomer i tidlig stadium når svulsten er liten. Når svulsten er blitt større kan den gi symptomer som smerter i en av sidene av ryggen eller magen, rett i underkant av ribbeina.

Oppfylling i magen

Når svulsten er blitt større kan enten lege, eller pasienten selv, kjenne en oppfylling (kul) i den ene siden av magen, rett under ribbeina. Skjelettsmerter, nedsatt allmenntilstand, feber og vekttap Forekommer som regel ved mer langtkommet sykdom.