Search

Kliniske studier:

Hva er kliniske studier?

Kliniske studier er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkningen av ulike behandlingsmetoder. Eksempler på dette kan være

 • nye legemidler
 • kirurgiske metoder
 • spesielle dietter
 • bruk av medisinsk utstyr

Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om:

 • sykdommer som kan ramme oss
 • virkning av ulike typer behandling
 • bivirkninger av behandlingen
 • hvilken behandling som er den beste

Hvordan studien gjennomføres, hvor lenge den varer og hva den innebærer for deltakerene vil variere.

I en klinisk studie kan forskerne be om å få bruke opplysninger fra pasientenes journal.  Det vil som regel også samles inn mer informasjon om deltakerne, og ofte blir det tatt prøver av blod, urin eller annet biologisk materiale.

Hvordan delta i en klinisk studie

Det er ingen rettighet å få delta i en klinisk studie, og det er ikke sikkert det finnes en tilgjengelig studie som passer for deg og din sykdom. En oversikt over pågående kliniske studier i Norge finner ved å klikke i boksen under, eller på nettsidene til alle norske sykehus.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må legen din sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må passe inn i kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine kliniske studier. Disse kriteriene kan for eksempel være:

 • diagnose
 • alder
 • prøveresultater, som blodprøveverdier
 • tidligere sykdommer
 • nåværende medisiner

Slike kriterier er viktige for deltakernes sikkerhet og for å sikre at dataene og resultatene som samles inn er sammenlignbare og kan gi svar på de spørsmålene som blir stilt i studien.

Aktuelle kliniske studier: 

NordicSun
Oppstart

NordicSun: 

Multisenter, randomisert fase III-studie av utsatt cytoreduktiv nefrektomi ved synkront metastatisk nyrecellekarsinom og samtidig behandling med sjekkpunkthemmere: En DaRenCa- og NoRenCa-studie som evaluerer effekten av kirurgi eller ingen kirurgi.

For å evaluere effekten av utsatt cytoreduktiv nefrektomi sammenlignet med ingen kirurgisk intervensjon etter induksjonsbehandling med nivolumab og ipilimumab hos pasienter med IMDC middels og lavrisiko metastatisk nyrecellekarsinom.

Oppstart: Q42024

Alle nye studier som startes opp i Norges legges ut på vår nettside.