Search

Styret

Vi står bak intiativet til Nyrekreftforeningen Norge for pasienter og vet hvor avgjørende det er å ha en velfungerende pasientforening. Denne foreningen ble opprettet 2024 og bygger sakte men sikkert opp en bred virksomhet der medlemmer setter dagsorden. Vi jobber tett med faget og forskningen for å spre mest mulig informasjon om sykdommen, aktuelle behandlinger, nyre funn, samtale med likepersoner og holde sosiale sammenkomster.

Styreleder

Jonas Amthor

Styremedlemmer

Anne-Lise Åstasund

Dr. Mohsan Ali Syed

Reidun Valen

Per Sørensen

Varamedlem

Per Kristian Monge